Napisz opowiadanie twórcze o prometeuszu

Pobierz

Wyobraź sobie, że Prometeusz zdobył ogień w inny sposób niż ten, który poznałeś/poznałaś.. Prometeusz był jednym z tytanów.. Państwo Kowalscy mieli dwóch synów.. Według mitów greckich Prometeusz ulepił człowieka z gliny pomieszanej ze łzami.. Szczególnie jego słabość widoczna się stawała się w konfrontacji z otaczającą go przyrodą.Twór Prometeusza był jedynie zewnętrznie podobny do bogów.. Napisz inne zakończenie mitu.. Człowiek stworzony przez Prometeusza był niezwykle słaby i bezbronny.. Napisz współczesną wersję przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.. Człowiek ten był słaby i bezbronny wobec potęgi przyrody, której nie rozumiał.. Duszę zaś zrobił z ognia niebiańskiego, który wykradł z rydwanu słońca.. Prometeusz był tytanem, twórcą rodu ludzkiego - ulepił on człowieka z gliny pomieszanej z łzami a dusze dał mu z ognia niebieskiego, którego parę iskier ukradł z rydwanu słońca.. Napisz plan wydarzeń ukazanych w "Dziadach" cz.II.. a) Wymyśl zabawne zakończenie mitu o Syzyfie.. Określ czas i miejsce akcji.Mit o Prometeuszu jest innym niż teoria czterech wieków podaniem o powstaniu człowieka.. Człowiek ten był słaby i bezbronny wobec potęgi przyrody, której nie rozumiał.. Stań się teraz baśniopisarzem.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.2.. Stosuje się je np. w przypadku gdy chcemy ukazać dalsze losy bohatera..

Napisz opowiadanie twórcze, w którym przedstawisz nową wersję tego mitu.

Mieszkali w niewielkim miasteczku i prowadzili mały sklepik.Napisz współczesną wersję mitu o Tezeuszu i Ariadnie.. - zagadki.. c) Tezeusz zostawił śpiącą Ariadnę na wyspie Naksos.Pamiętaj o budowie opowiadania oraz o limicie słów (minimum 100).. Człowiek Prometeusza był podobny do wizerunku bogów, ale słaby i bezradny.Prometeusz- jeden z tytanów ulepił człowieka z gliny, a glina ta pomieszana była ze łzami.. W każdym numerze omawiamy inną formę wypowiedzi wymaganą do egzaminu gimnazjalisty lub sprawdzianu ósmoklasisty.JAK NAPISAĆ OPOWIADANIE TWÓRCZE?. Nie chciał, aby stało się im coś złego, dlatego był im nauczycielem, uczył jak polować i jak żyć, by przeżyć.. Człowiek nie miał ich siły, był bezbronny i nieświadomy.. Prometeusz wykradł bogom Olimpu ogień i nauczył człowieka używania go.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o opowiadanie twórcze na podstawie mitu o Prometeuszu .. Ulepił człowieka z gliny pomieszanej ze łzami.. To nic trudnego- musisz tylko np. przenieść znanych bohaterów z mitologii lub przypowieści w czasy współczesne lub przedstawić inną wersję wydarzeń, czy też wymyślić dalsze losy tych postaci..

Przeczytaj wzorcowe opowiadanie twórcze na podstawie mitu - str. 270.

Może się w nim znaleźć fikcja literacka, ale nie może ona całkowicie wypaczać sensu pierwowzoru.. Ogień natomiast skradziony został z iskier z rydwanu słońca.. 3.Użyj swej nieograniczonej wyobraźni i napisz opowiadanie twórcze z elementami fantastycznymi o zaginięciu księżyca, 3. Przyjrzyj się wylosowanej karcie.Użyj swej nieograniczonej wyobraźni i napisz opowiadanie twórcze o tym, co mogło się wydarzyć w lesie., 4.. Pamiętaj o budowie opowiadania oraz o limicie słów (minimum 100).. Ćwiczenia - do wyboru.. Duszę zaś zrobił z ognia niebiańskiego, który wykradł z rydwanu słońca.. Ćwiczenia - do wyboru: - Wymyśl zabawne zakończenie mitu o Syzyfie.-Wymyśl inne, zaskakujące zakończenie mitu o Prometeuszu.a) tematu o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze) oraz b) tematu o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie).. Wszystko zależy od Twojej inwencji .opowiadanie twórcze składa się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia ( zwróć uwagę na ich proporcje - wstęp i .. Prometeusz Tezeusz Ariadna Persefona Orfeusz Zad.. b) Wymyśl inne, zaskakujące zakończenie mitu o Prometeuszu.. Opowiadanie Jest to forma wypowiedzi, którą zna każdy.. Masz wiele możliwości.. Prometeusz nauczał człowieka jak mądrze korzystać z ognia, przekazywał wiedzę o liczbach, nauczył go też pisać.Prometeusz stworzył człowieka..

Napisz własne baśniowe opowiadanie.Język polski Klasa VI maj Temat: Jan napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?

Człowiek Prometeusza był podobny do wizerunku bogów, ale słaby i bezradny.Opowiadanie twórcze O Dedalu i Ikarze inaczej DziaÐo sie to h) staroŽgtnej Grecji, niedaleko Kretg, ale tak danno temu, Že nie niadomo,jak naprat.ode bg}o. Kreteýczgcg, którzg tego ranka spaceronali nad morzem, spostrzegli dnóc szgbujqcgch émia}kóh) z Rielkimi skrzgdÐami rzgmoconangmi rzemieniami do ramion.Na podstawie wybranej przypowieści biblijnej ułóż opowiadanie osadzone we współczesnych realiach Studia w wielkim mieście - na podstawie przypowieści o synu marnotrawnym.. Traktował ludzi jak swoje dzieci, które bardzo kochał.. Duszę zaś dał mu z boskiego ognia, którego parę iskier ukradł z rydwanu boga Heliosa.Człowiek Prometeusza był o wiele słabszy od tytanów, był trzy razy niższy, jego ciało ledwo się trzymało na wątłych nogach, a kruche kości pękały pod choćby najmniejszym ciężarem.TEMAT: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu - ćwiczenia.. Prometeusz wykradł bogom Olimpu ogień i nauczył człowieka używania go.Zadanie: napisz krótką notatkę o prometeuszu tytanie Rozwiązanie:prometesz był tytanem który stworzył człowieka aby pomóc mu w przetrwaniu na ziemi wykradł z olimpu dla nich ogień a gdy oszukał bogów składając ofiarę z tłuszczu i kości zeus skazał go na okropne cierpienie został przykłuty do kaukazu i sęp wyżerał mu wątrobe, która codzień odrastałaWięcej wskazówek i podpowiedzi, jak napisać opowiadanie twórcze, znajdziesz w VICTORZE 5/2019..

Opowiadanie twórcze na podstawie własnych przeżyćOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.

Duszę ludzką ukształtował z niebiańskiego ognia.. Znajdziesz tu dwie przykładowe wypowiedzi twórcze na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego, zamieszczone w informatorze o sprawdzianie ósmoklasisty z języka polskiego.Opowiadanie twórcze na podstawie lektury, filmu itp.. Po raz kolejny Prometeusz udał się po ogień niebieski.. Jest to właściwie pierwsze, co poznajemy wchodząc do szkoły podstawowej i coś, co będzie się za nami ciągnąć przez osiem lat podstawówki (bądź śledziło nas tam przez 6 lat, a następnie czyhało na nas w gimnazjum).Mit o Prometeuszu jest innym niż teoria czterech wieków podaniem o powstaniu człowieka.. Każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej ORAZ/LUB do utworu bądź utworów samodzielnie wybranych przez ucznia.. Na dzisiejszej lekcji: dowiesz się, jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przy- powieści, przypomnisz sobie treść mitu o Heraklesie i przygotujesz scenariusz gry komputerowej według własnego pomysłu,.Lekcja do podręcznika "Nowe słowa na start"Stworzenie człowieka.. Możesz ( ale nie musisz) .Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Napisz ciąg dalszy opowiadania W szufladzie (maksymalnie 200 słów), pamiętając o rozwinięciu akcji, punkcie kulminacyjnym i rozwiązaniu.. 2010-04-11 21:08:50; napisz opowiadanie w którym przedstawisz projekt wynalazku własnego autorstwa .Zakładam jednak, że jeśli ktoś szuka odpowiedzi na .a) tematu o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze) oraz b) tematu o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie).. Pewnego razu zaproponował Zeusowi, by dać ludziom ogień, ten zaś propozycję stanowczo odrzucił, w obawie .Prometeusz był tytanem, twórcą rodu ludzkiego - ulepił on człowieka z gliny pomieszanej z łzami a dusze dał mu z ognia niebieskiego, którego parę iskier ukradł z rydwanu słońca.. Proszę wybrać jeden temat.. Wspólne omawianie - analiza budowy i wzoru - s. 269 - 270.. Ulepił go z gliny, łez i tchnął w niego duszę.. Wrócił na ziemię i ofiarował go ludziom..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt