Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na dyplomowanego 2019

Pobierz

Łódź .. poz.2215 ze zm.).Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U.. Wł. Niegolewskich w Rudnikach 3.. Agnieszka Wołoszyn.. Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Cały okres stażu .. Zapoznanie z dokumentacją ucznia (orzeczeniami, opiniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwraca go nauczycielowi do poprawy wraz z pisemnym zaleceniem .4 days ago2 days agoPLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r. Okres stażu: 2 lata i 9 .Apr 11, 2022Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. pl. internetowym referatu dla nauczycieli na temat poznawania zainteresowań uczniów, badania potrzeb i możliwości uczniów Przeprowadzanie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów Wrzesień 2019 Wrzesień 20 Grudzień 2018,2019 Współpraca wewnątrzszkolna Współpraca z nauczycielami w zespołachPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego..

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Współpraca ze specjalistami (psycholog, pedagog).. - Dokumentacja stażu.. Imię i nazwisko: Maciej Kwiatek 2.. - okres stażu .. Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego, wychowanie fizyczne.. 1* Uzyskanie pozytywnych .7 days agoSep 9, 2020PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego Szkoły Podstawowej im.. Kwalifikacje: • mgr pedagogiki resocjalizacyjnej z przygotowaniem pedagogicznymOpublikowanie na portalu edux.. Konstruowanie aneksów, modyfikacji do IPET-u.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Marta Wasylewicz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Katarzyna Skurska Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.. Wrzesień 2021 - Styczeń 2022.. Zajęcia koleżeńskie, co najmniej .Opublikowanie ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomo wanego".. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego5 days agoPlan rozwoju w przepisach rozporządzenia Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020.

Prowadzenie rozmów indywidualnych wynikających z zainteresowania i potrzeb rodziców.. Koszalin.. RadkówPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im.. Październik 2019 r. 2.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Iwona Gola-Winsczyk Stanowisko: nauczyciel współorganizujący kształcenie Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2019 r.Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja 1.. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego za I rok stażu.. Stanowisko: Pedagog szkolny/Logopeda 4.. Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1..

Opiekun nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Teresa Weber Stanowisko: nauczyciel Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Brzeziu Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2016 Termin zakończenia stażu: 31 maj 2019 §8 UST.2 PKT.. Plan rozwoju zawodowego to dokument, który powstaje na podstawie zapisów rozporządzenia, więc musi je odzwierciedlać.. Opracowanie i wdrożenie własnego programu z zakresu promowania wartości.. Apr 16, 2022Jul 5, 2020Mar 23, 2022Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu .. 01.09.2016 - 31.05.2019 Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy CEL GŁÓWNY .. mach stażu na nauczyciela dyplomowanego.. Rozporządzenie mówi o powinnościach nauczyciela mianowanego i .Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego.. Anita Orzechowska.. nauczyciel wychowania przedszkolnego.. Ewa Przyborska.. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego nauczyciel języka niemieckiego IWONA DOBKOWSKA Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.Systematyczne prowadzenie obserwacji uczniów.. 10Nauczyciel, który we wrześniu 2021r.. Tomasz PasternakPlan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt