Uek plan studiów finanse i rachunkowość

Pobierz

3.26 wtorek: 8.00 - 16.00 Uzupełniony jest przedmiotami pokrewnymi, niezbędnymi dla tej specjalności, w tym przedmiotami prawniczymi.Projektując nowy, a zarazem unikatowy kierunek studiów, wszystkie działania ukierunkowano na przygotowanie planu i programu studiów dostarczającego kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu rachunkowości i controllingu wraz z ich wykorzystaniem dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami.. Na finansach irachunkowości poznasz podstawowe teorie pie- niężno-ekonomiczne.Plan Zajęć .. Posiada umiejętność analizy podstawowych zjawisk mikro- i .Kontakt.. +48 71 36 80 100 fax +48 71 36 72 778 e-mail: NIP: PL 896-000-69-97Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3 lata), tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (zaoczny), profil praktyczny.. Rejestracja kandydatów trwa od 16 do 22 maja .Programy studiów - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - S4::Kandydat.. Studia drugiego stopnia.. Średnia ocen nie może być niższa niż 4,0.. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław.. W procesach decyzyjnych podmioty stosunków ekonomicznych muszą uwzględnić istniejące parametry finansowe, takie jak: ceny, stopy procentowe, stopy podatkowe, kursy walutowe, stawki celne.do programu studiów PLAN STUDIÓW Kierunek Specjalność Finanse i rachunkowość Finanse innowacyjnego i odpowiedzialnego biznesu Przyporządkowanie kierunku do dziedziny nauki i dyscypliny naukowej/ dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się Dziedzina: Nauki społeczne Dyscyplina wiodąca: Ekonomia i finanse 89,3% - 91,7%PLAN STUDIÓW Kierunek Specjalność Finanse i rachunkowość Administracja skarbowa Przyporządkowanie kierunku do dziedziny nauki i dyscypliny naukowej/ dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się Dziedzina: Nauki społeczne Dyscyplina wiodąca: Ekonomia i finanse 79,8 % - 82,2%Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi studia na czterech wydziałach w kilkunastu kierunkach kształcenia.Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość: Forma studiów: Stacjonarne: Poziom kształcenia: Drugiego stopnia: Profil studiów: ..

Kierunek studiów - Finanse i rachunkowość 1.

Studia pierwszego stopnia inżynierskie.. będziesz czerpać z wiedzy i doświadczenia najlepszych praktyków i wykładowców z Wydziału Finansów UEK i Wydziału Zarządzania UEK, ukończysz kurs obsługi programów SYMFONIA kadry i płace oraz SYMFONIA finanse i .Dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.. Studia podyplomowe.. WYBRANE PRZEDMIOTY Controlling operacyjnyStudia I stopnia kończące się tytułem licencjata.. dla kierunku Finanse i .Program studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa UEK - ACCA w trybie dwusemestralnym oferowany jest absolwentom studiów wyższych po kierunku Finanse i rachunkowość (semestr I rozpoczyna się w styczniu).. STUDIA PODYPLOMOWE UEK - ACCA II semestry Legenda: Z - zaliczenie, P - praca dyplomowa, E - egzamin w standardzie ACCA do góryUEK - ACCA Katedra Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) prowadzi wspólnie następujące projekty edukacyjne: STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA UEK-ACCAStudia I stopnia Absolwent studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość posiada profesjonalną wiedzę z zakresu finansów, ryzyka w finansach, rachunkowości finansowej oraz funkcjonowania instytucji finansowych, w tym banków, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, a także instytucji publicznych..

Kierunki studiów, studia wg miast, systemu studiów, typu studiów.

W procesach decyzyjnych podmioty stosunków ekonomicznych muszą uwzględnić istniejące parametry finansowe, takie jak: ceny, stopy procentowe, stopy podatkowe, kursy walutowe, stawki celne.Rachunkowość i finanse - studia dwusemestralne (dla zaawansowanych) Studia trwają dwa semestry, a łączna liczba godzin przewidzianych w ramach zajęć dydaktycznych wynosi 217.. Studia II stopnia studia stacjonarne studia niestacjonarne nowa specjalność na II st.: Rachunkowość menedżerska Studia w języku angielskim (Finanse i rachunkowość) Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Corporate FinanceStudia I stopnia Oferta programowa kierunku Finanse i rachunkowość opiera się na pieniężnej naturze gospodarki.. Studia pierwszego stopnia licencjackie.. Plan finansowy zarekomendowany przez doradcę uwzględnia potrzeby finansowe klienta, wskazując kierunki ich realizacji w krótkim i długim okresie.. Studia trzeciego stopnia.. Szkoła Doktorska.. APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie .Studenci, którzy ukończą kierunek Audyt finansowy będą posiadać wiedzę niezbędną dla każdego pracownika podmiotu gospodarczego podlegającego ustawie o rachunkowości.. Godziny pracy sekretariatu PONE.. ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów tel./fax +48 14 688 00 20, 65 65 565 e-mail: oni wspólnie z naukowcami układają plan studiów, wskazują, jaki zakres praktyk może być realizowany w ich zakładzie pracy..

Zgodnie z zapisami Regulaminu stażu na kierunku studiów: Finanse i Rachunkowość ... .

Kierunek finanse i rachunkowość powstał na mocy współpracy Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu i Uniwersytetu Ekonomicznego, w ramach utworzonego przez obie instytucje Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych.Sprawdź ofertę studiów podyplomowych.. Euroclasses.Sep 2, 2020Finanse i rachunkowość w międzynarodowym środowisku Program specjalności obejmuje wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, międzynarodowej i zarządczej.. Zajęcia są zaplanowane w piątki w godz. 16.00-20.00 lub 20.45 oraz w soboty w godz. 9.00-15.45 lub 9.00 - 17.00.Studia I stopnia Oferta programowa kierunku Finanse i rachunkowość opiera się na pieniężnej naturze gospodarki.. świadectwo ukończenia kursu obsługi programu SYMFONIA finanse i księgowość.Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.. W procesach decyzyjnych podmioty stosunków ekonomicznych muszą uwzględnić istniejące parametry finansowe, takie jak: ceny, stopy procentowe, stopy podatkowe, kursy walutowe, stawki celne.Oferta programowa kierunku Finanse i rachunkowość opiera się na pieniężnej naturze gospodarki..

Finanse i rachunkowość - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120.

Zdobędą gruntowne wykształcenie, zapewniające istotną przewagę na współczesnym rynku pracy.APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: - kierunki studiów, studia wg miast, systemu studiów, typu studiów.. Studia I stopnia studia stacjonarne studia niestacjonarne 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt