Przelicznik jednostek hpa

Pobierz

2 Hektopaskalach = 0.0591 Cale rtęci.. 2500 Hektopaskalach = 73.8252 Cale rtęci.. Do najbardziej popularnych przeliczeń jednostek ciśnienia należy: Kilopaskale na milimetry słupa rtęci.Przeliczanie ciśnienia bar na: mbar / na PA [N/m2] / na kPA [kN/m2] / na PSI [lb/inch2] / na MPa.. Przelicznik jednostek ciśnienia pozwala zamienić wartość wyrażoną w danej jednostce na inną jednostkę.. Zobacz, jak uniknąć nadmiaru obowiązków.. bar Bar, to miara ciśnienia, którą określa się jako: 106 dyn/cm2 = 106 b = 1 Mb (megabara).. 0,00. dyna na centymetr kwadratowy (baria) (dyne per square centimeter)Konwertuj: kilopaskali.. 10 Hektopaskalach = 0.2953 Cale rtęci.. ciśnienia można przeliczyć pod adresem: Zamiana paskali (Pa) Zamiana barów (㍴) Zamiana torów (Tr) Zamiana psi (psi) Zamiana milimetrów słupa rtęci (mmHg) Zamiana atmosfer technicznych (at) Zamiana atmosfer fizycznych (atm) Zamiana N/m2 (N/㎡) Zamiana N/mm2 (N/㎟) Zamiana kg/cm2 (㎏/㎠).Przelicz millibar [mbar] <—> hectopascal [hPa] 1 millibar [mbar] = 1 hectopascal [hPa] Z:W tym kalkulatorze możesz przeliczać jednostki różnych wielkości fizycznych.. 0.01 hPa to 1000 mPa 0.1 hPa to .Przelicznik Wpisz ciśnienie i wybierz jednostki pascal (Pa)hektopascal (hPa)kilopascal (kPa)megapascal (MPa)baratmosfera fizyczna (atm)torr Zaokrąglić miejsc dziesiętnych pascal (Pa) hektopascal (hPa) kilopascal (kPa) megapascal (MPa) bar (bar) atmosfera fizyczna (atm) torr (mm Hg) Chętnie od Państwa otrzymamy opinie i komentarze..

przeliczanie jednostek insuliny.

Jest równa ciśnieniu 760 mm słupa rtęci w normalnych warunkach (normalne przyśpieszenie ziemskie (9,80665 m/s2) i normalna temperatura (273,15K = 0o C).. Jednostka hektopaskalach jest coraz częściej stosowana tylko w meteorologii.. 1 Hektopaskalach = 0.0295 Cale rtęci.. Jest 100x glawna jednostka ciśnienia Pascal.. 500 mmHg = 666.612 hPa.Konwersje online jednostek ciśnienia w telefonie, tablecie lub komputerze.Po co sprzątać?. (Pa na hPa) Paskal - jednostka ciśnienia (także naprężenia) w układzie SI (Jednostka pochodna układu SI), oznaczana Pa.. 4 Ciśnienie hydr ostaty czne ph=ϱ⋅g⋅h.. inHg Cale słupa rtęci.. hPa Hektopaskalach do Atmosferach technicznych —.. Aktualnie można przeliczać wielkości i ich jednostki: Przeliczanie jednostek ciśnienia [MPa, hPa, Pa , bar, psi, at, atm, kg/cm2, mmHg, mmH2O]Wpisz poniżej w odpowiednie pole wartość ciśnienia, którą chcesz zamienić.. Niezależnie od sposobu wyświetlania wyników, największa dokładność kalkulatora to 14 .. 1 Hektopaskalach = 0.7501 Milimetrach słupa rtęci.. — Atmosferach technicznych do Hektopaskalach hPa.. atm Atmosfera fizyczna.. Możesz przeliczać między następującymi jednostkami ciśnienia: paskal [Pa], kilopaskal [kPa], hektopaskal [hPa], megapaskal [MPa], milimetry słupa rtęci [mmHg], milimetry słupa wody [mmH 2 O], cale słupa wody .Jeżeli potrzebny jest Tobie na przykład przelicznik Pa na HPa to ten przelicznik jest dla Ciebie..

przelicznik jednostek elektrycznych.

Przydatny może okazać się konwerter jednostek energii, który znajdziecie na tej podstonie.. Zamień (konwertuj) 1 kPa = 10 hPa.. N/mm² N, czyli Niuton, jest jednostką siły w układzie SI na mm².. Przeliczanie jednostek energii sprowadza się do wypełnienia jednego prostego formularza.. — Atmosferach technicznych do Hektopaskalach hPa.. Przelicznik ciśnienia: przeliczanie jednostek ciśnienia bar mpa psi kpa pa mpa3 hPa = 2.250 mmHg.. Jest pomocniczą jednostką ciśnienia w układzie SI.inH20 Cale słupa wody.. 1 kilopaskal to jest 10 hektopaskali.Warto wiedzieć, że: 1 Pa= 1N/1m² W praktyce używa się jednostek takich jak kPa - kilopaskal (103Pa), MPa - megapaskal (106MPa), GPa - gigapaskal (109Pa), hPa - hektopaskal (100 Pa).. Przelicznik jednostek ciśnienia 1 bar = 1000 mbar = 100000 Pa = 100 kPa = 0,1 MPa = 14,5038 PSI.. Nazwa paskal pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka Blaise'a Pascala.. kalkulator jednostek astronomicznych; konwerter jednostek mocy; konwerter jednostek google; zamień jednostki a na litry.. 0,10. kilogram-siła na centymetr kwadratowy atmosfera techniczna (kilogram-force per square centimeter) kG/cm2 = at.. W życiu spotykamy wiele różnych jednostek ciśnienia, najpopularniejsze z nich to: paskal, hektopaskal, atmosfera, bar i tor - zwany także milimetrem słupka rtęci..

Uruchom Przelicznik jednostek energii Jak zamieniać jednostki energii?

Zapytaj bota1 Pa = 1 N/m2 = 10 dyna/cm2 Często używana jest pochodna jednostka ciśnienia - bar: 1 bar = 105 N/m2 Kalkulator - przelicznik Pa (Pa) ( bar) ( MPa) (hPa) Tabela - przelicznik pascal 1 Pa na bar?. kG/m²1 hPa = 0,0001 MPa 1 hektopaskal to jest 0,0001 megapaskala Wyszukiwanie .. Zapytaj bota Kopiuj link3 Jednostka odpowiadająca średniemu ciśnienu atmosferycznego na poziomie morza.. Np. ciśnienie słupa wody o wysokości jednego metra w warunkach normalnych.1 bar = 10 5 Pa = 100 kPa = 1000 hPa 1 bar = 1,0197 at (atmosfera techniczna) 1 bar = 0,98692 atm (atmosfera fizyczna) 1 bar = 14, psi 1 bar = 750,06 Tr (Tor) 1 bar = 10 6 b (Baria) 1 bar = 10 N/cm 2 Kalkulator - przelicznik bar (bar) (Pa) (kPa) (MPa) (PSI) (atm) Tabela - przelicznik barW przeliczniku dostępnym na tej stronie istnieje możliwość zamiany ciśnienia w śród następujących jednostek: paskal [Pa] - podstawowa jednostka ciśnienia w układzie SI, milimetry słupa rtęci [mmHg], milimetry słupa wody [mmH 2 O], cale słupa wody [inH 2 O], kilopaskal [kPa], hektopaskal [hPa] - .Hektopascal [ hPa ] = 100 Pa = 100N/ m².. 1 Pa, czyli jedna jednostka paskala w przeliczeniu na bar będzie wynosić: 1 Pa = 0.00001 bar 1 Pa na MPa?Hektopaskale (hPa) 98.06 Milibary 98.06 Kilogram-siła na metr kwadratowy 999.97 Paskale (Pa) 9,806.38 Avoirdupois (USA) Kilofunty na cal kwadratowy (ksi) 1.42×10 -3 Funty na cal kwadratowy (psi) 1.42 Funty na stopę kwadartową (psf) 204.81 Woda Metr słupa wody (mH2O) 1 Centymetr słupa wody (cmH2O) 100 Stopa słupa wody (ftH20) 3.28Przelicznik jednostek miar powierzchni Value Unit [m2] - metr kwadratowy [km2] - kilometr kwadratowy [dm2] - decymetr kwadratowy [cm2] - centymetr kwadratowy [mm2] - milimetr kwadratowy [a] - ar [ha] - hektar [mórg] - morga [in2] - cal kwadratowy [ft2] - stopa kwadratowa [yd2] - jard kwadratowy [ac] - akrkG/m2..

Wyniki dla pozostałych jednostek zostaną zamienione i wyświetlone.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt