Czynniki kształtujące klimat europy

Pobierz

Na tej lekcji nauczę się wyjaśniać wpływ poszczególnych czynników klimatotwórczych na klimat Polski, wymieniać cechy klimatu Polski oraz analizować mapy klimatyczne.. Zanieczyszczenia powietrza, pokrycie obszaru miasta ulicami i budynkami, czy emisja tzw. sztucznego ciepła, wraz z lokalnymi czynnikami naturalnymi, powodują różnice klimatyczne między .KLIMAT POLSKI zaliczany jest do: STREFY KLIMATYCZNEJ UMIARKOWANEJ, GRUPY KLIMATÓWCIEPŁYCH, TYPU PRZEJŚCIOWEGO.. Prądy morskie.. Położenie między Oceanem Atlantyckim a Azją; Na zachodzie Europy są łagodne zimy i niezbyt upalne lata.względna bliskość zwartego lądu Eurazji, co czyni nasz klimat ostrzejszym, tzn. zimą jest mroźno, latem upalnie; zmniejsza też ilość opadów; równoleżnikowy układ krain geograficznych ułatwiający przemieszczanie się mas powietrza wzdłuż kierunku zachód‑wschód (brak przeszkód terenowych w postaci gór).Oto najważniejsze czynniki kształtujące klimat w Polsce: - Położenie w strefie umiarkowanej półkuli północnej- przeważają wiatry związane z cyrkulacją niżową (cyklonową); - Morza oblewające kontynent od północy, zachodu, południa i wkraczające między jego półwyspy; - Ciepłe prądy morskie - Północnoatlantycki, Norweski;Czynniki klimatotwórcze - są to czynniki wpływające na klimat danego terenu.. Rodzaj podłoża-wpływa na klimat lokalny.Czynniki kształtujące klimat miasta Klimat miasta jest wynikiem współoddziaływania wielu czynników zarówno naturalnych, jak też antropogenicznych..

Poznaj czynniki kształtujące klimat Polski.

Klimat Polski.. Ukształtowanie powierzchni.. Szerokość geograficzna; 2. pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.. pn. około 12oC.Do podstawowych czynników wewnętrznych zalicza się przede wszystkim szeroko pojętą cyrkulację atmosfery wraz z elementami ją kształtującymi, takimi jak: pokrywy lodowe w strefach okołobiegunowych (pak lodowy, lodowce szelfowe, lądolody), rozkład lądów i oceanów oraz system prądów morskich, system pasatów w strefie równikowej kuli ziemskiej i składowe systemu monsunów.Czynniki klimatotwórcze Klimat zmienia się pod wpływem czynników, które nazywamy czynnikami klimatotwórczymi.. Wyróżniamy następujące rodzaje czynników wpływających na klimat: antropogeniczne (spowodowane przez człowieka), zaliczamy do nich:-emisję gazów cieplarnianych (głównie emisja dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych takich jak węgiel, ropa i gaz .Plik czynniki ksztaltujace klimat europy.pdf na koncie użytkownika deniskaadis • Data dodania: 1 kwi 2016Klimat Polski, jakie czynniki go kształtują?Czynniki klimatotwórcze: szerokość geograficzna - różny kąt padania promieni słonecznych, zmienia wielkość otrzymywanej energii słonecznej wysokość n.p.m. - zmienia się temperatura i ciśnienie.Główne czynniki klimatotwórcze Szerokość geograficzna to najważniejszy czynnik klimatotwórczy i jedyny czynnik określany jako strefowy..

Poznaj cechy klimatu Polski.

Najwięcej energii słonecznej, a zatem wartość średniej temperatury powietrza jest większa na równiku i zmniejsza się w kierunku do biegunów.. Odległość od dużego zbiornika wodnego (Atlantyk, Bałtyk)-decydujące o wysokości temperatur.. Wysoka temperatura latem i ciepłe zimy we Włoszech.. Ich wzajemne położenie decyduje o tym, że nad całą zachodnią i środkową część naszego kontynentu napływa przede wszystkim wilgotne powietrze znad Oceanu Atlantyckiego .Poszczególne obszary Europy są odmiennie oświetlone przez Słońce.. Największy wpływ ma szerokość geograficzna na ilość energii słonecznej docierającej do poszczególnych fragmentów Ziemi.odpowiedział (a) 02.04.2014 o 18:15.. Klimat umiarkowany lądowy (kontynentalny) występuje w Europie Wschodniej (głównie w Rosji i na Ukrainie).. Notowane tam temperatury wykazują duże amplitudy roczne, np. 30°C np. w Moskwie.Na klimat Europy wywiera wpływ szereg czynników, wśród których ważne znaczenie ma położenie geograficzne kontynentu, odległość wnętrza kontynentu od mórz i oceanów i ukształtowanie pionowe.Z szerokością geograficzną związane jest nasłonecznienie powierzchni lądu, długość dnia i nocy, a pośrednio rozkład temperatur, charakter gleb i roślinności.Główne czynniki klimatyczne kształtujące typy klimatu w Europie: 1..

Łagodny klimat na wybrzeżu Norwegii.

Obie grupy czynników mogą być modyfikowane przez człowieka: CZYNNIKI ANTROPOGENICZNE.Start studying geografia klasa 7 czynniki kształtujące klimat polski.. Wpływ na nie ma szereg czynników.. Należą do nich: szerokość geograficzna; odległość od mórz i oceanów (stopień kontynentalizmu) ukształtowanie powierzchni i rodzaj terenuNa proces kształtowania się klimatu wpływają czynniki klimatotwórcze, takie jak: szerokość geograficzna, rozkład lądów i mórz, prądy morskie, wysokość nad poziomem morza, ukształtowanie powierzchni, szata roślinna, występowanie pokrywy śnieżnej lub lodowej, działalność człowieka.przedstawiam czynniki kształtujące rzeźbę terenu Polski charakteryzuję pasy rzeźby terenu Polski ..

Średnia : 4.4.Połącz liniami cechy klimatu wymienionych miejsc w Europie z czynnikami, które ten klimat kształtują.

Typ materiału: Lekcja z Epodręcznika.. Czynniki klimatyczne kształtujące typy klimatu w Europie Do geograficznych czynników kształtujących typy klimatu należą: szerokość geograficzna , która jest czynnikiem strefowym, rozkład lądów i mórz , oddziaływanie prądów morskich , ukształtowanie terenu , wysokość nad poziomem morza i pokrycie terenu .W klimacie umiarkowanym ciepłym temperatury są średnio o 5°C wyższe niż w klimacie umiarkowanym chłodnym.. Płynący wzdłuż wybrzeży Prąd Zatokowy (Golfstom) powoduje odchylenie termiczne osiągające na 50o szer. geogr.. Kształtuje go wiele czynników: STREFOWYCH, ASTREFOWYCH: METEOROLOGICZNYCH, NIEMETEOROLOGICZNYCH.. Mroźne zimy oraz suche i upalne lata w Rosji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt