Past continuous przykładowe zdania

Pobierz

- Steven oglądał telewizję o trzeciej nad ranem.. - David był chory kiedy go widziałem.. - Ona spała cały dzień;Przykłady zdań w czasie Past Continuous: Yesterday at 3 p.m.. Jeden z nich oznacza nawyk, drugi - długotrwałe działanie.. Robiło się ciemno.. Znacie już sytuacje, w których powinno się używać Present Continuous i wuecie też, że pojawia się w czasach angielskich- nie tylko w Present Continuous - operator.. Wczoraj o 3 po południu oglądaliśmy film w telewizji.. Ona kupiła tę książkę w minionym miesiącu.. Liczba pojedynczaW Present Continuous często występują zdania z dwoma różnymi czynnościami.. Pierwsza ma formę Present Simple, druga - Present Continuous.. Monika jechała do domu, kiedy do niej zadzwoniłam.. Robiłem kolację, kiedy przyjechała.. Zdania twierdzące Aby utworzyć zdanie twierdzące, należy .Doskonałym przykładem, który pozwala zrozumieć różnicę i istotę czasów Past Simple i Past Continuous są sytuacje, które doskonale znają rodzice wychowujący nastoletnie dzieci.. Tworzy się je poprzez dodanie not po czasowniku to be.. Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.. Zadzwonił do mnie gdy spałem.Zdania w Past Continuous tworzy się wtedy, gdy opisuje się: czynność, która odbywała się w przeszłości w sposób ciągły (zazwyczaj wskazując przy tym, jak długo trwała), np. She was sleeping whole day..

Past Continuous - zdania twierdzące.

I never talk while I am eating (Nigdy nie mówię, kiedy jem).Podobnie do innych czasów w języku angielskim, Past Continuous również ma typowe dla siebie okoliczniki czasu, są to między innymi: yesterday - wczoraj; last night - ostatniej nocy; while - podczas gdy; then - wtedy; still - wciąż; at [godzina] - o [godzinie] np. at 8pm (o dwudziestej) Podsumowanie i przykłady zdań w Past ContinuousPast Continuous wyraża czynność dłuższą w przeszłości, która może być przerwana czynnością krótką opisaną przy użyciu Past Simple.. "Robiłem zadanie domowe, ale napisał do mnie kolega" - to przykład zdania w czasie przeszłym, w którym jedna czynność przerywa drugą.Innymi słowy, gdy używamy Past Continuous, chcemy powiedzieć, że jedna czynność przerwała drugą.. Autobus odjechał o godzinie 11:15.. Pytania Was/Were + podmiot + czasownik w I-szej formie + -ing.. Szyk zdania wygląda następująco: SUBJECT + TO BE (II form) + NOT + VERB ( - ING) podmiot + czasownik to be w II formie + przeczenie not + czasownik z końcówką -ingPrzykładowe zdania w Past Continuous- Czynność trw.. - Sally udała się do Disneylandu w ubiegłym roku.. Często ta czynność podawana jest w czasie Past Simple przy użyciu when (kiedy) lub while (podczas gdy).. Nic nie robiliśmy, gdy on zadzwonił.Jaka forma czasownika jest w Past Continuous?.

Zdania przykładowe.

Ty grałeś na pianinie a ona słuchała.To zdanie można przetłumaczyć po polsku na cztery sposoby, w zależności od tego, czy mamy na myśli jedna osobę czy więcej i od płci tych osób: Nie jadłeś.. W przykładowej odmianie posłużymy się czasownikiem to visit.. Wy odrabialiście swoje zadania domowe, gdy on zadzwonił.. Zdania twierdzące: podmiot + orzeczenie (was / were + bezokolicznik z końcówką -ing) + reszta zdania.. Sposobem na utworzenie pytania w czasie Past Continuous jest, tak samo jak w czasie Present Continuous, inwersja (czyli odwrócenie kolejności).Budowa czasu Past Simple prezentuje się następująco: Podmiot + czasownik w II formie + reszta zdania.. Szedłem do szkoły.. - Betty wczoraj gotowała obiad.. Zdania z innymi czasownikamiPrzykładowe zdania w czasie Past Continuous: Yesterday at 4 o'clock he was still sleeping.. W Past Continuous w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących do czasownika w pierwszej formie dodaje się końcówkę - ing.. Betty gotowała kiedy Paul zmywał naczynia.Present Continuous- przykładowe zdania.. Dlaczego wyszedłeś z imprezy tak wcześnie?. Zobacz przykładowe opisy .Czas Past Continuous jest odpowiednikiem polskiego czasu przeszłego dla czasowników NIEDOKONANYCH.Dlatego też tłumacząc go na język rodzimy, używamy orzeczeń niedokonanych (np.:I was doing - robiłem, I was cooking - gotowałem, I was writing - pisałem) w przeciwieństwie do nieużywanych form dokonanych ("zrobiłem", "ugotowałem", "napisałem"), charakterystycznych dla czasu Past .Opis czasu Czas Past Continuous opisuje przeszłe zdarzenia niedokonane, trwające w danym momencie w przeszłości, a także czynności odbywające się w tym samym czasie bądź przerwane przez inną czynność..

Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Ona czekała na autobus przez 30 minut, kiedy on wreszcie przyjechał.. PAST CONTINUOUS - PRZYKŁADY ZDAŃ.. Opis obrazka.. Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie?. Porównaj:Przykłady zdań w Past Perfect Continuous.. Gdybym nie biegał/a tak szybko, nie miał(a)bym zadyszki.The Past Continuous Tense (czas przeszły ciągły) Konstrukcja.. Przykładowe zdania w Past Continuous- Czynność trwająca w jakimś momencie w przeszłości- was/were-operator .. na spacerze z psem czekając w kolejce przed snem Funkcja dostępna tylko dla użytkowników premium.. Teksty użytkowe.. Tom pisał ten list przez cały wczorajszy dzień.Potrzebne jest jedynie dodanie końcówki "ing" we wszystkich rodzajach zdań.. - John kupił wczoraj samochód.. Używamy go również opisując rozwijającą się sytuację (np. Gotowałem wczoraj o 15:00.. Wypadek zdarzył się , gdy on jechał bardzo wolno.Past Continuous jest czasem bardzo podobnym do Present Continuous z tym, że wyraża czynność trwającą określony czas w przeszłości.. Operator jest w czasach angielskich dość ważny, ale też sprawia dość dużo problemów osobom, które dopiero z angielską gramatyką się stykają.Czas Past Continuous - czas przeszły niedokonany; Czas Present Perfect - czas teraźniejszy dokonany ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt